کوشش ایران آمریکا صادرات ونزوئلا تحریم ها

کوشش: ایران آمریکا صادرات ونزوئلا تحریم ها ونزوئلا اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار اجتماعی از گشت ارشاد به گشت فساد

مردم دوست دارند همانطور که در برخورد با بد‌حجابی سخت گیری صورت می‌گیرد مسؤولان در برخورد با فسادهای اقتصادی عزم جدی داشته باشند. 

از گشت ارشاد به گشت فساد

از گشت ارشاد به گشت فساد

عبارات مهم : ایران

مردم دوست دارند همانطور که در برخورد با بد حجابی سخت گیری صورت می گیرد مسؤولان در برخورد با فسادهای اقتصادی عزم جدی داشته باشند.

شاید جهت شما هم این پرسش ایجاد شده است باشد که آیا سخت گیری در کشور عزیزمان ایران در مورد حجاب زیاد از فسادهای اقتصادی است؟ پاسخ به این پرسش را می شود در دهه 60 جستجو کرد.

به راستی می شود دهه 60 را از نظر فسادهای اقتصادی پاک ترین دوران تاریخ جمهوری اسلامی دانست. زمانی که کشور عزیزمان ایران هم درگیر تحریم بود هم درگیر جنگ.

از گشت ارشاد به گشت فساد

یکی از مسؤولان آن دهه روایت می کرد که هنگامی که حقوق ها را به روی میز گذاشتند تا هر کسی سهم خود را بردارد، چند هزار تومانی روی میز ماند؛ حاضران می گفتند حق خود را برداشته اند و این پول ها سهم بیت المال است.

نقل است در جبهه جوانی جهت رفتن به روی مین، لباس های خاکی خود را از تن به در آورد و گفت این لباس ها متعلق به مردم است و بدون لباس مین را در آغوش گرفت.

مردم دوست دارند همانطور که در برخورد با بد‌حجابی سخت گیری صورت می‌گیرد مسؤولان در برخورد با فسادهای اقتصادی عزم جدی داشته باشند. 

همین سلامت اقتصادی باعث شده است بود تا مسئله حجاب بسیار پررنگ در جامعه دیده شود. از هنگامی که حجاب در کشور قانونی شد، برخورد با بی حجابی نیز در دستور کار قرار گرفت.

این برخورد تا امروز نیز به شدت پیگیری می شود و این پرسش را در ذهن ایجاد کرده است که آیا با وجود این همه فسادهای اقتصادی، مسؤولان کشور هنوز که هنوز است به دنبال مسئله بدحجابی هستند.

اینقدر این برخوردها جدی است که بعضی از مردم به این باور رسیده اند که گویی تنها مسئله کشور عزیزمان ایران روسری دختران است.

از گشت ارشاد به گشت فساد

با واکاوی پرسشها کشور عزیزمان ایران ولی می توان به این نتیجه رسید که بخشی از بااهمیت ترین بحران های امروز مربوط به فسادهای اقتصادی و اجتماعی است.

امروز به لطف براق سازی که دولت در دستور کار خود قرار داده هست؛ شاهد رونمایی از تخلفات گسترده هستیم. کم کم می توان گفت فساد اقتصادی در کشور در حال تبدیل شدن به یک بحران اساسی است.

مردم دوست دارند همانطور که در برخورد با بد‌حجابی سخت گیری صورت می‌گیرد مسؤولان در برخورد با فسادهای اقتصادی عزم جدی داشته باشند. 

مردم دوست دارند مسؤولان در برخورد با فسادهای اقتصادی عزم جدی داشته باشند.

دهه 90 است و دوران کسانی که به حق خود قانع بوده اند گذشته هست. نه تنها مسؤولان، بسیاری از مردم هم به دنبال منابع مختلفی جهت درآمد زیاد هستند.

از گشت ارشاد به گشت فساد

امروز با توجه به بحران های اقتصادی، بعضی با فساد و رانت ذلت در حال بدتر کردن شرایط جهت مردم و رسیدن به سود زیاد جهت خود هستند.

نمونه بارز این معنا در انتشار فهرست کسانی که ارز دولتی گرفته بودند و از آن سودهای کلان برده بودند به شدت قابل مشاهده بود.

بد نیست که در شهر گشت فساد هم گذاشته شود. گشتی هم یقه مسؤولان را بگیرند و هم یقه کسانی را که در بازار به دنبال سود زیاد از جیب خالی مردم هستند.

الان همه شاخک ها در مورد فساد حساس شده است است و مناسب ترین وقت جهت کسانی که جنایتکاران اقتصادی هستند و از شانه های مردم جهت رسیدن به زندگی بهتر اوج می روند.

عصر ایران/مصطفی داننده

واژه های کلیدی: ایران | برخورد | اقتصادی | فساد اقتصادی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog